caycarsisi.com.tr

Halk Pazarı

Fuaye alanı olarak da düşünülen alanda değişik etkinlikler planlanmaktadır.