caycarsisi.com.tr

Çay Bahçesi

750 m2 çay tarlası ile farklı bir cazibe merkezi oluşturduk. Bu alanda toplanacak çayların üretimi de yapılacak.